Odszedł Zbigniew Stosio

Z głębokim żalem informujemy,

że w dniu 17 kwietnia

w wieku 72 lat

odszedł na wieczną wachtę

Zbigniew Stosio

Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego

Członek Honorowy PZŻ

Odznaczony:

Medalem Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego

Złotą Odznaką WOZŻ

Przez wiele lat Członek Sądu Okręgowego WOZŻ

Członek klubów:

Yacht Klub Polski Warszawa

Harcerski Ośrodek Wodny ZHP Warszawa

Wspaniały żeglarz i kolega

Zbigniew Stosio urodził się 30 czerwca 1947 r. w Nowej Soli, jednak niemal całe życie spędził w Warszawie. Ukończył Technikum Łączności i Wydział Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Po studiach, w latach 1972-1977, pracował w Zakładzie Doświadczalnym „Wilmer” Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1977-1978 w PP „Polmozbyt” Warszawa. Od 30 lat związany był z Polskim Związkiem Żeglarskim, łącząc pracę z największą pasją.

Zbigniew Stosio żeglować zaczął w 1964 r. – początkowo w Hufcu ZHP Warszawa Mokotów, a następnie w Harcerskim Ośrodku Wodnym Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. W kolejnych latach związany był też z Kręgiem Instruktorów Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni i Kręgiem Instruktorskim Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Na śródlądziu pływał m.in. na Cadetach, OK Dinghy, Dezetach, a po morzu na Czerwonych Żaglach, „Zawiszy Czarnym” i „Pogorii”. 

Zbigniew Stosio był również zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również sekretarzem jury nagrody Rejs Roku – Srebrny Sekstant. Był członkiem Yacht Klubu Polski Warszawa, Harcerskiego Ośrodka Wodnego Warszawa oraz Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich, zasiadał również w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży. Za swoją działalność w 2001 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 28 listopada 1998 r. medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”, a 23 kwietnia 2017 roku godność Członka Honorowego PZŻ.

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  składa Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!