Cennik

Książeczka żeglarska

Wystawienie książeczki żeglarskiej 50 zł

Zaświadczenia

Wystawienie dokumentu potwierdzenia uzyskania patentu żeglarskiego 100 zł
Wystawienie dokumentu potwierdzenia stażu egzaminacyjnego 100 zł
Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu żeglarskiego 100 zł

Znaczki

Znaczek WOZŻ 30 zł

Książki

„Żeglarstwo Śródlądowe. Manewrowanie jachtem żaglowym” 59 zł
„Komendy polecenia meldunki żeglarskie” 20 zł
„Poradnik Instruktora żeglarstwa”
49 zł