Członkowie Honorowi

W dniu 7 grudnia 2008 r. Sejmik WOZŻ po raz pierwszy nadał tytuł HONOROWEGO CZŁONKA WOZŻ osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju polskiego żeglarstwa oraz poświęciły swój czas i umiejętności działając przez wiele lat w WOZŻ:

 • Janusz Arszyłowicz – 23.03.2013
 • Marek Berkowski – 31.05.2011
 • Jerzy Borowski – 07.12.2008
 • Zbigniew Chodnikiewicz – 07.12.2008
 • Jacek Czajewski – 31.05.2011
 • Jerzy Dąbrowski – 07.12.2008
 • Tymoteusz Duchowski – 31.05.2011
 • Jerzy Durejko – 23.05.2019
 • Wojciech Górski – 07.12.2008
 • Janusz Gumkowski – 07.12.2008
 • Wiesław Koper – 23.03.2013
 • Czesław Marchaj – 31.05.2011
 • Witold Nerling -08.04.2017
 • Andrzej Pawluch – 08.04.2017

 

SONY DSC

Janusz Arszyłowicz

Urodzony w 1928 roku w Grodzisku Mazowieckim. Był wybitną osobowością o znakomitych umiejętnościach i bardzo dużej wiedzy żeglarskiej. Żeglarstwo uprawiał od 1950 roku. Najwyższy stopień żeglarski Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał w 1962 r. Członek Klubu Żeglarskiego „REJSY” od 1954 roku do chwili obecnej. Przez 16 lat Komandor tegoż Klubu. Uczestniczył w 49 rejsach morskich w tym w 42 rejsach pełnił funkcje kapitana. Za rejs na Spitsbergen uzyskał drugą nagrodę Rejs Roku. Instruktor żeglarstwa, wykształcił tysiące żeglarzy w bardzo trudnej sztuce morskiego żeglarstwa. Od ponad 35 lat egzaminował na stopnie kapitańskie w Polskim Związku Żeglarskim, będąc przez wiele kadencji przewodniczącym warszawskiego oddziału Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ. Wieloletni członek władz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1955-1963 współorganizator i wykładowca na kursach dla studentów Politechniki Warszawskiej. Zasłużony działacz PTTK.

18.11.2020 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal za Zasługi dla Warszawy

Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego

Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego

Srebrna i Złota Odznaka PTTK

Brązowa Odznaka Zasłużony Pracownik Morza

 

m_berkowski

Marek Berkowski

Urodzony w 1944 roku w Warszawie. Działalność szkoleniowa w Polskim Związku Żeglarskim, Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim i w klubach żeglarskich (Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Stołecznej ZHP Warszwa ). Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1974 r. Instruktor żeglarstwa, instruktor wykładowca. Prowadzenie i organizacja szkolenia instruktorów żeglarstwa od 1970 r do chwili obecnej, szkolenie i egzaminy na jachtowego sternika morskiego i kapitanów jachtowych od 1976 r. Działalność organizacyjna we władzach żeglarskich, w klubach, komisji szkolenia WOZŻ i PZŻ. Delegat WOZŻ na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. Autor i współautor szeregu książek szkoleniowych o tematyce żeglarskiej. Profesor Politechniki Szczecińskiej 2002-2004 – współorganizator utworzenia laboratorium wzrostu kryształów w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej, odznaczony medalem zasłużony dla Politechniki Szczecińskiej. Od 2005 r. profesor nauk technicznych. Autor i współautor około 300 publikacji naukowych. Wybitna osobowość i działacz żeglarski. Niekwestionowany autorytet.

Zasłużony Pracownik Morza – 1979

Srebrna Odzn. Zasł. Działacz Kult. Fiz.

Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego

Brązowy Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

 

zaloba_icona2 Jerzy Borowski 

W 1948 roku rozpoczyna w Warszawie swoją drogę żeglarską. Od 1952 r. działacz PZŻ, czynnie zaangażowany w rozwój żeglarstwa regatowego. Absolwent AWF, dyrektor i trener SWOS, ośrodka w którym dzięki niemu wykuwały się talenty polskiego żeglarstwa regatowego. Wychowawca i trener wielu olimpijczyków, mistrzów świata i Europy. Jeden z inicjatorów wprowadzenia w Polsce klasy Cadet i Hornet. W latach 1960 – 1972 przewodniczący Komisji Młodzieży Kapitanatu Sportowego i Vice Prezes ds. Sportu PZŻ. Trener reprezentacji Polski na IO w Meksyku 1968 r (Acapulco) i IO w Monachium 1972 r. (Kilonia). W latach 1980 – 1992 trener koordynator PZŻ. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w żeglarskiej działalności sportowej w Warszawie i na terenie całej Polski. Wybitna osobowość żeglarska. Znakomity trener, wychowawca i działacz. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi (uczestnik Powstania Warszawskiego), związkowymi i żeglarskimi. Członek Honorowy PZŻ. Do dzisiaj aktywnie żegluje i uczestniczy w życiu żeglarskim WOZŻ.

12.11.2014 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

zaloba_icona2 Zbigniew Chodnikiewicz

Żeglarstwo rozpoczął 1952 r. w Sekcji Żeglarskiej Związku Sportowego „Ogniwo” w Warszawie, pływając na Wiśle jachtem Hetka. Bardzo duże zainteresowanie żeglarstwem zaowocowało uzyskaniem w 1954 roku stopienia sternika III klasy (obecny Żeglarz Jachtowy), a w 1958 r. sternika jachtowego. Od początku lat 60-tych organizuje obozy żeglarskie i prowadzi szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. W 1969 roku uzyskuje w Trzebieży patent Instruktora Żeglarstwa (nr 431). W latach 70-tych odbył szereg rejsów morskich uzyskując w 1977 roku patent sternika morskiego. Od 1976 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ prowadząc w niej szkolenie instruktorskie. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie organizuje, prowadzi szkolenia i egzaminuje na stopnie żeglarskie i instruktorskie w WOZŻ i praktycznie w całej Polsce. Jest nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń żeglarzy i instruktorów. Wybitna osobowość żeglarska i instruktorska, znakomity pedagog. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami żeglarskimi. Autor podręczników instruktorskich. Jego „Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego” jest od wielu lat podstawowym podręcznikiem szkolenia instruktorskiego. Posiada legitymację Instruktora Wykładowcy PZŻ z nr 1.

23.12.2010 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

zaloba_icona2Jacek Czajewski

Urodzony w 1936 roku w Warszawie. Wybitna osobowość i autorytet żeglarski. Znakomita i obszerna wiedza z tematów żeglarskich. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Prowadził dziesiątki kursów i egzaminów żeglarskich. Wieloletni aktywny działacz klubów żeglarskich „Rejsy” i JK Politechniki Warszawskiej.Wieloletni członek Zarządu WOZŻ i członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ. Członek Władz PZŻ.Stały współpracownik miesięcznika ŻAGLE. Autor i współautor podręczników i książek żeglarskich w tym: Encyklopedia żeglarstwa, Nawigacja żeglarska, Meteorologia żeglarska.Dyrektor i nauczyciel „Szkoły pod żaglami”. Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału w latach 1988-1999. Nadal aktywnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Przeprowadza badania związane z dokładnością GPS.

01.02.2005 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego

Srebrna odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

Odznaka HonorowaOdziału Stołecznego PTTK

Medal ” Za Szczególne Zasługi dla Żegl. Polskiego”,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Medal KEN

 

j_dabrowski

Jerzy Dąbrowski

Swoją drogę żeglarską rozpoczął 1949 roku w Lidze Morskiej w Wyszkowie. W 1951 roku uzyskuje patent żeglarza jachtowego, a w 1952 r. patent sternika jachtowego. W latach 1954 -1965 członek a także Prezes LPŻ (LOK) Wyszków. Od 1955 roku do chwili obecnej członek ŻKT Rejsy będąc wielokrotnie we władzach tego Klubu. Od samego początku bardzo aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowej. W latach 1957 – 1958 i 1968 – 1975 członek Komisji Szkolenia WOZŻ, a od 1969 roku jej Przewodniczący. W latach 1969 – 1976 członek Zarządu WOZŻ, pełniąc przez większość czasu funkcję Vice Prezesa ds. Szkolenia. W 1970 roku uzyskuje stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ i patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Bałtyckiej. Od 1969 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ, a w latach 1973-1991 jej Przewodniczący i Vice Prezes ds. Szkolenia PZŻ. Od 1973 do chwili obecnej delegat WOZŻ na Sejmiki PZŻ. Przez szereg kadencji członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ i PZŻ, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ. Jest w latach 1975 – 1992 przedstawicielem PZŻ we władzach ISSA. Przez ok. 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie. Wybitny instruktor i działacz żeglarski. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Członek Honorowy PŻŻ.

 

 

zaloba_icona2 Tymoteusz Duchowski

Urodzony w 1928 roku w Warszawie. Uczestnik Powstania Warszawskiego w „Szarych szeregach”. Aktywny działacz powojenny „Szarych szeregów”.Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, sędzia żeglarski klasy państwowej. Aktywny szkoleniowiec, ponad 100 kursów i egzaminów żeglarskich. Prowadził 35 rejsów morskich. Członek Yacht Klubu Polskiego, Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „LEGIA”.Pełnił wiele funkcji związanych ze sportem żeglarskim: Stołeczny Komitet Kultury Fizycznej, Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na stopnie kapitańskie, v-ce Prezes PZŻ, Zarząd WOZŻ, Komisja Rewizyjna PZŻ. Wykładowca w akademii wychowania Fizycznego w Warszawie.Autor wielu podręczników z zakresu żeglarstwa lodowego.

13.03.2014 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego – 1962

Medal 50 i 80- lecia PZŻ

Komandoria YKP – 2004

Srebrna odznaka Zasłużony Pracownik Morza

Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego

Złota odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

 

 

j_borowski

Jerzy Durejko

Urodzony w 1951 roku, mgr inż. cybernetyk, kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, Instruktor wykładowca PZŻ, Instruktor Wykładowca HALS, Instruktorem narciarstwa PZN, Instruktor sportu PZN, sędzia żeglarski.. Bardzo aktywny i niezwykle zasłużony organizator i działacz sportowy. Żeglarstwo rozpoczął w 36 WDH, będąc także instruktorem harcerskim tej drużyny. Na początku lat 70-tych po uzyskaniu uprawnień żeglarskich rozpoczął aktywne działanie w uczelnianym klubie żeglarskim prowadząc szkolenie i startując w regatach. Od 1981 roku pełnił w klubie funkcję wiceprezesa ds. szkolenia Od 1985 roku rozpoczyna aktywną działalność w WOZŻ będąc członkiem Komisji Szkolenia WOZŻ. W 1991 roku zostaje Wiceprezesem ds. szkolenia WOZŻ. W 1995 roku zostaje wybrany na Prezesa Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Funkcję tą poprzez kolejne kadencje pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w działalności innych organizacji sportowych. Od 1991 roku członek Komisji Szkolenia PZŻ. W latach 2001-2005 członek Zarządu PZŻ. W latach 2005-2009 członek Prezydium i PZŻ Przewodniczący Komisji Szkolenia, W latach 2013 – 2017 Wiceprezes PZŻ ds. szkolenia i Przewodniczący Komisji Szkolenia PZŻ. W latach 1996-2000 członek Zarządu Warszawskiej Federacji Sportu. W latach 2001-2004 członek Komisji Rewizyjnej tej Federacji. W latach 2005-2008 i 2009 – 2013 pełnił funkcję Wice Prezesa ds. sportowych Warszawsko Mazowieckiej Federacji Sportu. Od 2010 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Współzałożyciel i Prezes od 2009 roku do dnia dzisiejszego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Autor Systemu szkolenia żeglarskiego PZŻ, Systemu szkolenia lodowego PZŻ, Systemu szkolenia instruktorów żeglarstwa PZŻ, Systemu szkolenia żeglarskiego HALS, Systemu szkolenia instruktorskiego HALS a także procedur egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie i instruktorskie. Współ autor publikacji „Poradnik instruktora żeglarstwa” oraz autor publikacji „Komendy, meldunki i polecenia żeglarskie”, a także bardzo dużej ilości artykułów dotyczących tematyki żeglarskiej. Od lat 70-tych do dnia dzisiejszego aktywnie organizuje i prowadzi szkolenie i egzaminy żeglarskie i instruktorskie. Znakomity wykładowca, nauczyciel i wychowawca. Zorganizował i prowadził szkolenie na ponad 200 kursach żeglarskich i motorowodnych i instruktorskich. Egzaminował na ponad 300 egzaminach żeglarskich motorowodnych i instruktorskich. Łącznie nauczał i egzaminował ponad 10 tysięcy żeglarzy i instruktorów. Jest niekwestionowanym autorytetem i ekspertem w szkoleniu żeglarskim.

Odznaczenia:

Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego – 1993

Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – 2001

Złota Odznaka Zasłużony dla WOZŻ – 2003

Medal 80 lecia PZŻ – 2004

Medal 50 lecia WOZŻ – 2008

Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego – 2013

Medal 90 lecia PZŻ – 2014

Zasłużony dla m st. Warszawy – 2018

 

zaloba_icona2Wojciech Górski

Żeglarstwo rozpoczął uprawiać w 1950 roku w Szczecińskim Klubie AZS na Zalewie Kamieńskim, a następnie w Warszawskim Kole PTTK przy „Metroprojekcie” na Zalewie Wiślanym. W latach 1957 – 1960 był czynnym zawodnikiem startując w regatach w klasie „Słonka”. Poczynając od 1957 roku do dnia dzisiejszego uprawia czynnie żeglarstwo morskie, prowadząc corocznie szereg turystyczno-szkoleniowych i stażowych rejsów pełnomorskich głównie z młodzieżą. W 1956 roku uzyskał stopień sternika jachtowego, w 1958 roku stopień jachtowego sternika morskiego, a w 1961 roku kapitana jachtowego. Stopień jachtowego kapitana motorowodnego uzyskał w 1962 roku. W 1967 roku uzyskał stopień instruktora żeglarstwa. Społeczną działalność organizacyjną w żeglarstwie rozpoczął w 1957 roku w Klubie Morskim PTTK „BRYZA”, którego od 1960 roku do dnia dzisiejszego jest Komandorem. W latach 1961 – 1975 był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK. Poczynając od 1964 roku aż do dnia dzisiejszego jest członkiem, przez dłuższy czas był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZŻ. Od 1976 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Komisji Statutowej, a okresami jej przewodniczącym. Od 1964 roku aż do dnia dzisiejszego jest członkiem, a od kilku kadencji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także delegatem na wszystkie kolejne Sejmiki Związku. W latach 1969 do 1993 był członkiem Głównej Komisji Szkolenia PZŻ i przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie kapitańskie. Wybitna osobowość żeglarska. Znakomity instruktor, niezwykle aktywny działacz żeglarski. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Członek Honorowy PZŻ.

04.11.2017 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

j_gumkowski

Janusz Gumkowski

Jego przygoda z żeglarstwem to lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Zaczynał na L-ce o nazwie „Prukwa” żeglując po Wiśle z Kpt. Witoldem Marcinkowskim, nestorem YKP Warszawa. Prawdziwe żeglarstwo to początek lat sześćdziesiątych w YKP Warszawa. W 1960 roku uzyskał patent żeglarza jachtowego, w 1962 sternika jachtowego a w 1964 sternika lodowego. Wspólnie z Tymoteuszem Duchowskim startowali w regatach okręgowych, Mistrzostwach Warszawy i Polski na jachcie klasy Pirat. Po wprowadzeniu klasy Hornet startował do roku 1972 w regatach okręgowych, Mistrzostwach Warszawy i Mistrzostwach Polski. W zimie uprawiał żeglarstwo lodowe w klasach Monotyp XV i DN. Startował na nich do roku 1986. W 1965 r. uzyskał stopień sędziego żeglarskiego i był jednym z bardziej aktywnych działaczy popularyzujących klasę Cadet w Polsce. Sędziował regaty ogólnopolskie, Mistrzostwa Polski a także Mistrzostwa Świata klasy Cadet w Giżycku. W roku 1972 uzyskał stopień sędziego Klasy Państwowej. Działał w zespole PZŻ tworzącym przepisy rejestracji jachtów. Od 1970 roku jest czynnym inspektorem technicznym PZŻ. Po uzyskaniu stopnia instruktora żeglarstwa w roku 1966, prowadził wielokrotnie szkolenie i egzaminowanie na stopnie żeglarskie, lodowe i instruktorskie. W WOZŻ pełnił funkcję: Członka Zarządu, Przewodniczącego Komisji Szkolenia, Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów, Vice Prezesa ds. Technicznych oraz Prezesa Okręgu. W PZŻ był: Członkiem Głównego Kolegium Sędziów, Członkiem Zarządu, Członkiem Komisji Technicznej PZŻ. W 1994 r uzyskuje patent morskiego sternika motorowodnego a w 2004 r. jachtowego sternika morskiego. Wybitna osobowość żeglarska. Bardzo aktywny działacz żeglarski na forum WOZŻ i PZŻ, odznaczony odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Żeglarskiego „Flauta”.

 

zaloba_icona2Wiesław Koper

Urodzony w 1933 roku w Lublinie. Pracownik pedagogiczny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie z ponad 50 letnim stażem zawodowym . Wybitny trener w sporcie żeglarskim, popularnie zwany „profesorem”. Posiada tytuł trenera I klasy. Był trenerem Mistrza Olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza oraz wielokrotnej medalistki Mistrzostw Świata w klasie „Laser Radial” Katarzyny Deberny (z d. Szotyńskiej) a także wielu innych znakomitych żeglarzy regatowych. Przez cały czas doskonali i rozwija swój warsztat trenerski. Wspomaga rozwój osobowy uczestników swoich zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod i form pracy. Stale współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Odnosi wraz ze swoimi wychowankami wiele sukcesów nie tylko na terenie naszego kraju, ale również na świecie. Znakomity wychowawca wspierający rozwój osobowy wychowanków poprzez stwarzanie sytuacji do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i promowania talentów. Stale wzbogaca wiedzę młodzieży z różnych dziedzin życia kulturalnego i sportowego. Bardzo zaangażowany organizator wielu imprez rekreacyjno-sportowych oraz zgrupowań szkoleniowych stacjonarnych i wyjazdowych. Modeluje osobowości wychowanków poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, promując humanistyczny system wartości i szacunek do tradycji.

20.12.2016 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

Złoty Krzyż Zasługi

Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

Odznaka Zasłużony DziałaczŻeglarstwa Polskiego

Honorowa Odznaka Za Zasługi w Sporcie Szkolnym

Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

Medal za Zasługi dla Warszawy

 

zaloba_icona2 Czesław Marchaj

Urodzony w 1918 roku w Słomnikach. Jeden z najwybitniejszych specjalistów z dziedziny aero i hydrodynamiki oraz teorii żeglowania na  świecie. Jest autorem około 60 publikacji naukowych i książek w tym kultowej dla żeglarzy Teorii żeglowania.

21.06.2015 r. odszedł na wieczną wachtę.

 

 

Witold Nerling

 

 

 

Andrzej Pawluch

Pułkownik WP. W latach 1971-76 dowódca 62 dywizjonu ogniowego artylerii rakietowej, w latach 1986-89 dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP. Działalność żeglarską rozpoczął w roku 1950 w Lidze Morskiej kursem na żeglarza jachtowego. W roku 1993 uzyskał patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Instruktor Żeglarstwa, Instruktor Wykładowca PZŻ, Instruktor Motorowodny. Przynależność do KŻ WAT 1976 (tytuł „Członek Honorowy”), do JKMW „KOTWICA” 1979 (tytuł „Członek Honorowy”). W latach 1986-91 był Wicekomandorem ds. Technicznych JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie, w latach 1992-94 oraz 2000-2002 był Komandorem JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie W klubach KŻ WAT i JKMW „KOTWICA” prowadził wielokrotnie kursy na sternika jachtowego i żeglarza jachtowego jako KWŻ. W 1997 roku został wybrany na Wiceprezesa ds. Morskich WOZŻ. Członek KŻM PZŻ od 2005 roku, Członek CKE PZŻ Zespół Warszawski. Przez cztery lata był Przewodniczącym CKE PZMWiNW oraz Przewodniczącym ds. Szkolenia instruktorów PZMWiNW. Wielokrotnie organizował i prowadził kursy manewrowe dla kandydatów na jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego. Organizował i prowadził konsultacje z nawigacji, locji i przepisów. Wielokrotnie uczestniczył w kursach dla Instruktorów PZŻ i PZMWiNW jako KWŻ i wykładowca. Prowadził kursy radiooperatora i ITR. Wszystkie Jego działania szkoleniowe oceniane są bardzo wysoko. Posiada staż morski około 25000 godzin pływania. Odznaczony: Medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”, Odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Morza”. Za aktywną współpracę wyróżniony wieloma medalami i odznakami Okręgowych Związków Żeglarskich, Stowarzyszeń oraz klubów żeglarskich (Złota dznaka JKMW „KOTWICA”.