Członkowie WOZŻ

Na początku 2005 r. w Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim zarejestrowanych było 49 Klubów. W 2005 dołączył do członków WOZŻ nowy Klub UKS Junga Wołomin, a w dwóch kolejnych latach UKS Nad Jeziorkiem oraz Pułtuski Klub Wodniaków.

W 2007 roku Zarząd podjął decyzję o skreśleniu Klubu Żeglarskiego PTTK Oceania z powodu niepłacenia składek przez okres czterech lat oraz Pułtuskiego Klubu Żeglarskiego przy Stowarzyszeniu „Skaut” w Ciechanowie z powodu rozwiązania klubu. Również w 2007 roku grono członków WOZŻ poszerzyło się o Uczelniany Klub AZS UW.

W maju 2009 roku dołączył do członków WOZŻ nowy Klub Żeglarzy Niepełnosprawnych „Szansa”.

W 2010 roku do WOZŻ wstąpił Klub Żeglarski SGGW.

W kwietniu 2011roku Zarząd zgodnie z §17 pkt. 4 Statutu WOZŻ skreślił z grona Członków Zwyczajnych następujące kluby: Klub Sportowy „Maraton”Klub Wodny PTTK „Pełta”,Klub Żeglarski „Kliper”Klub Żeglarski PW „Wimpel”Klub Instruktorów Żeglarstwa „Academia Nautica”Uczniowski Klub Sportowy „Junga”Warszawski Yacht Club.

W lutym 2013 roku Zarząd skreślił z lisy członków „Akademię Żeglarską” Sekcja Żeglarska AZS AM oraz Klub Żeglarski SGGW, na prośbę tych klubów.

We wrześniu 2014 r. dołączył do członków WOZŻ nowy Klub Żeglarski „SPINAKER” z Wyszkowa.

W grudniu 2016 roku dołączyła do członków WOZŻ Legia Warszawa Sekcja Żeglarska Stowarzyszenie „Akademia Żeglarska”.

W marcu 2017 roku Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zgodnie z §17 pkt. 4 Statutu WOZŻ skreślił następujące kluby z grona członków zwyczajnych: Stowarzyszenie Żeglarskie „FLAUTA”, Kolejowy Klub Wodny, Uczniowski Klub Sportowy „MARINA”, Klub Żeglarski „NAKTUZ” Sekcja Sportów Wodnych TKKF Gwardia, PYK WIEDEŃ, Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej, Klub Żeglarzy Niepełnosprawnych „SZANSA”.

Również w marcu 2017 roku dołączyła do członków WOZŻ Klub Morski WANTA.

Obecnie w Okręgu zarejestrowanych jest 36 klubów, łącznie posiadających 2750 członków.