Delegaci

Okręgowe Zgromadzenie Wyborcze Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 24 czerwca 2021 roku, w tajnym głosowaniu wybrało na okres czteroletniej kadencji 2021-2025 DELEGATÓW na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy oraz Sejmiki Sprawozdawcze PZŻ.

  • Dariusz CZAPSKI
  • Jerzy DUREJKO
  • Jerzy JODŁOWSKI
  • Sławomir KALINOWSKI
  • Maciej ROKOSZ
  • Janusz Marek TABER
  • Iwona SZACHOGŁUCHOWICZ

W dniu 19 września 2021 roku Janusz Marek TABER został wybrany na Sekretarza Generalnego PZŻ, zwalniając miejsce Delegata. Na jego miejsce w dniu 16 maja 2023 r. została wybrana Iwona SZACHOGŁUCHOWICZ.