Egzamin na sędziego PZŻ klasy drugiej

Okręgowe Kolegium Sędziów serdecznie zaprasza stażystów posiadających komplet staży, do przystąpienia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy drugiej.

W tym celu należy jak najszybciej przesłać uzupełnione karty stażowe wraz z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu na adres oks@wozz.org.pl.

Egzamin na sędziego klasy drugiej odbędzie się w dniu 29 stycznia o godzinie 18:00 w siedzibie Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.  

Wszelkich informacji udziela Jerzy Jodłowski Przewodniczący OKS tel. 601 316 500