Funkcjonowanie biura WOZŻ

Informujemy, że w miesiącach styczeń-marzec 2016  biuro WOZŻ będzie pełniło dyżur w poniedziałki w godzinach 16-19.