Historia

1957

8 lutego 1957 roku powstał Okręg Warszawski PZŻ.

Pierwsze zebranie tymczasowego Zarządu  odbyło się 18 lutego 1957r.

Pierwszą siedzibą był adres ul. Rozbrat 26

Uchwalono na nim Regulamin OW PZŻ, który przesłano do PZŻ, gdzie wraz z naniesionymi poprawkami, został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego w dniu 26 lutego 1957 roku.

Trzy dni później Sekretarz OW PZŻ przesłał do PZŻ imienny wykaz członków Zarządu, w którego skład weszli:

ZARZĄD               

 • Apolinary Pastuszko – Przewodniczący
 • Bogdan Tomaszewski – I Wiceprzewodniczący
 • Stanisław Zakrzewski – II Wiceprzewodniczący
 • Jerzy Kunce – Sekretarz
 • Janusz Niedzielski – Skarbnik

KOLEGIUM SĘDZIÓW

 • Stanisław Zakrzewski – Przewodniczący
 • Barbara Gadomska – Sekretarz

KOMISJA TECHNICZNO-SPORTOWA

 • Bogdan Tomaszewski
 • Andrzej Kaczmarski
 • Jerzy Karpiński
 • Jerzy Kunce
 • Tomasz Marconi
 • Lech Winnicki

KOMISJA SZKOLENIOWO-INSTRUKTORSKA

 • Tymoteusz Duchowski – Przewodniczący
 • Jerzy Dąbrowski
 • Zbigniew Głowacki
 • Zbigniew Michalski

KOMISJA DYSCYPLINARNA

 • Jerzy Karpiński
 • Barbara Gadomska
 • Janusz Niedzielski

KOMISJA REWIZYJNA

 • Tadeusz Miszewski
 • Jerzy Tyszkiewicz
 • Jan Ziółkowski

1959

WOZŻ zakończyło działalność pod adresem ul. Rozbrat 26 przenosząc się pod adres ul. Wioślarska


1962

Obowiązki Kierownika Biura WOZŻ objęła Barbara Cynalewska


1966

17.02.1966 Rejestracja Stowarzyszenia Warszawski Okręgowy Związek Żeglarski


1977

WOZŻ zakończyło działalność pod adresem ul. Wioślarska przenosząc się pod adres ul. Rozbrat 26


1980

WOZŻ zakończyło działalność pod adresem ul. Rozbrat 26 przenosząc się pod adres ul. Nowogrodzka


1993

WOZŻ zakończyło działalność pod adresem ul. Nowogrodzka przenosząc się pod adres ul. Ciołka 17


2000

Obowiązki Kierownika Biura WOZŻ objął Waldemar Przykaza zastępując na tym stanowisku Barbarę Cynalewską


2007

Obowiązki Kierownika Biura WOZŻ objęła Beata Jaskot-Wyrzykowska zastępując na tym stanowisku Waldemara Przykazę

31.12.2007 WOZŻ zakończyło działalność pod adresem ul. Ciołka 17


2008

01.01.2008 WOZŻ przeniosło się pod adres ul. Wał Miedzeszyński 397

11 grudnia 2008 roku odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy. Wybrano nowe władze.

ZARZĄD

 • Jerzy Durejko – Prezes
 • Sławomir Kalinowski – Wiceprezes ds. Sportu
 • Władysław Mierzecki – Wiceprezes ds. Szkolenia
 • Mariusz Andrzejczak – Wiceprezes ds. Śródlądowych
 • Bogdan Helm – Wiceprezes ds. Technicznych
 • Andrzej Pawluch – Wiceprezes ds. Morskich
 • Piotr Obidziński – Sekretarz
 • Michał Olkiewicz – Skarbnik
 • Grzegorz Guzowski – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 •  

2010

16.03.2010 Joanna Biernacka zrezygnowała z funkcji Sekretarza

13.04.2010 Piotr Lewandowski zrezygnował z funkcji Wiceprezesa ds. Śródlądowych

08.06.2010 Włodzimierz Wyrzykowski został powołany na funkcję Sekretarza

 


2013

23 marca 2013 roku odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy. Wybrano nowe władze.

ZARZĄD

 • Jerzy Durejko – Prezes
 • Sławomir Kalinowski – Wiceprezes ds. Sportu
 • Jacek Pilitowski – Wiceprezes ds. Szkolenia
 • Jacek Orliński – Wiceprezes ds. Śródlądowych
 • Witold Chmielak – Wiceprezes ds. Technicznych
 • Andrzej Pawluch – Wiceprezes ds. Morskich
 • Włodzimierz Wyrzykowski – Sekretarz
 • Michał Olkiewicz – Skarbnik
 • Dariusz Czapski – Członek Zarządu ds. Sportu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Jerzy Dąbrowski
 • Wojciech Górski
 • Janusz Gumkowski
 • Andrzej Kwapiszewski
 • Andrzej Prądzyński
 • Janusz Marek Taber
 • Janusz Walczak

 


2014

29.04.2014 Grzegorz Guzowski został powołany na funkcję Wiceprezesa ds. Śródlądowych

 


2017

8 kwietnia 2017 roku odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy. Wybrano nowe władze.

ZARZĄD

 • Jerzy Durejko – Prezes
 • Sławomir Kalinowski – Wiceprezes ds. Sportu
 • Jerzy Jodłowski – Wiceprezes ds. Szkolenia
 • Jacek Kotkiewicz – Wiceprezes ds. Śródlądowych
 • Witold Chmielak – Wiceprezes ds. Technicznych
 • Marek Maliszewski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
 • Włodzimierz Wyrzykowski – Sekretarz
 • Michał Olkiewicz – Skarbnik
 • Dariusz Czapski – Członek Zarządu ds. Sportu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Janusz Gumkowski
 • Andrzej Kwapiszewski
 • Sławomir Neuhorn
 • Andrzej Prądzyński
 • Jarosław Tarnowski
 • Janusz Walczak
 • Jacek Wichrowski

SĄD OKRĘGOWY

 • Julian Wojciech Cichy
 • Włodzimierz Gaul
 • Zbigniew Stosio

13.06.2017 Jerzy Jodłowski zrezygnował z funkcji Wiceprezesa ds. Szkolenia

 


2018

03.04.2018 Marek Maliszewski zrezygnował z funkcji Wiceprezesa ds. Organizacyjnych


2019

08.01.2019 Andrzej Kwapiszewski zrezygnował z Komisji Rewizyjnej, został Skarbnikiem

Janusz Gumkowski zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej

16.04.2019 Zdzisław Czajko został powołany na funkcję Wiceprezesa ds. Szkolenia

 


2021

24 października 2021 roku odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy. Wybrano nowe władze.

ZARZĄD 

 • Jerzy Durejko – Prezes Zarządu
 • Sławomir Kalinowski – Wiceprezes ds. Sportu
 • Zdzisław Czajko – Wiceprezes ds. Szkolenia 
 • Jacek Kotkiewicz – Wiceprezes ds. Śródlądowych
 • Włodzimierz Wyrzykowski – Sekretarz 
 • Iwona Szachogłuchowicz – Skarbnik
 • Dariusz Czapski – Członek Zarządu
 • Jerzy Jodłowski – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Janusz Walczak
 • Robert Jacek Moritz
 • Justyna Orzeł
 • Andrzej Prądzyński
 • Wanda Rubinkowska

SĄD OKRĘGOWY

 • Julian Wojciech Cichy
 • Beata Jaskot-Wyrzykowska
 • Zbigniew Studziński

2023

09.05.203 Justyna Orzeł zrezygnowała z członkostwa w Komisji Rewizyjnej