Instruktor Wykładowca PZŻ

Lista Instruktorów Wykładowców PZŻ z Warszawsko-Mazowieckiego OZŻ

  • Jerzy DUREJKO
  • Grzegorz KLEKOT
  • Sławomir NEUHORN