Komisja Szkolenia

Kontakt do Komisji:

e-mail: komisja_szkolenia@wozz.org.pl

 

Komisja Szkolenia Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zajmuje się organizacją i nadzorem nad szkoleniem na patent żeglarza i sternika jachtowego, sternika motorowodnego oraz na stopnie instruktorskie PZŻ. Obszarem działania Komisji Szkolenia jest teren całego kraju.

Zaświadczenia o stażu egzaminacyjnym wystawiane są na prośbę zainteresowanych. Zaświadczenia obejmują okres trzech lat poprzedzających bieżący rok. W wyjątkowych przypadkach mogą obejmować okres do pięciu lat. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 100 zł.