Kurs Instruktora sportu PZŻ II klasy w żeglarstwie jachtowym

Organizator: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski
Termin: 27 lutego- 27 kwietnia 2024
Plan zajęć:
Zajęcia teoretyczne: planowane 15 spotkań w godzinach 18.00 -20.00 dwa razy w tygodniu (około 30 godzin)
wtorek i czwartek, od końca lutego (pierwsze zajęcia 27 luty) do końca kwietnia 2024
Zajęcia praktyczne: 3 dni x około 5 godzin (10.00- 15.00) – kwiecień – do ustalenia indywidualnie w Porcie
Jachtowym Nieporęt baza klubu UKS FIR oraz w Zegrzu w bazie klubu MKS 2 Warszawa.
Opieka merytoryczna: dr Michał Staniszewski Prodziekan, Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych i Zimowych
AWF Warszawa
Prowadzący: Sławomir Kalinowski trener klasy I, Jerzy Jodłowski trener klasy I, Jerzy Durejko Instruktor
Wykładowca, Michał Jodłowski Sędzia Międzynarodowy IRO IJ, dr Michał Staniszewski, Anna Wainziecher mgr
rehabilitacji- trener żeglarstwa
Koszt kursu : 1400 zł
Zgłoszenia i płatności: Termin zgłoszeń do 15 lutego 2024. Zgłoszenie musi być potwierdzone wpłatą zaliczki 50%
kosztu kursu na konto Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
17 1240 6218 1111 0000 4621 7330
Pozostałe 50% nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu.
Kurs zostanie zakończony egzaminem PZŻ. Planowany termin egzaminu 27 kwietnia 2024. Koszt egzaminu
nie jest zawarty w cenie kursu (kosztorys na stronie PZŻ)
Inne informacje
• Całość zajęć teoretycznych (za wyjątkiem zajęć z pomocy przedmedycznej) będzie prowadzona online.
• Zajęcia z pomocy przedmedycznej odbędą się dla wszystkich w dniu egzaminu.
• Plan może ulec korektom.
Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz: https://forms.gle/UM9XcsE9C9xkJsGKA
Osoby kontaktowe: Jerzy Jodłowski 601316500, Sławomir Kalinowski 601422608
Warunkiem przystąpienia do egzaminu zgodnie z SYSTEM SZKOLENIA ZAWODOWEGO W ŻEGLARSTWIE PZŻ
https://pya.org.pl/files/dzial-sportu/dok/system-szkolenia-zawodowego-w-zeglarstwie.pdf
jest:
1) ukończone 18 lat,
2) posiadanie minimum średniego wykształcenia,
3) posiadanie potwierdzonych umiejętności żeglarskich (stopień żeglarza jachtowego lub klasa
sportowa lub sprawdzian praktyczny),
4) posiadanie uprawnień sternika motorowodnego