Sąd Okręgowy

Na Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczym Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 24 października 2021 roku w tajnym głosowaniu wybrano na okres czteroletniej kadencji SĄD OKRĘGOWY w składzie:

  • Julian Wojciech CICHY
  • Beata JASKOT-WYRZYKOWSKA
  • Zbigniew STUDZIŃSKI