Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ

24 października 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie WOZŻ odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium. Wybrano nowe władze WOZŻ.