Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ

8 kwietnia 2017 r, odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ. Zostały wybrane nowe władze na kadencję 2017-2021.