Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ

Dnia 29 września 2020 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ.