Sejmik

Dnia 14 maja 2024 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ

Przyznano tytuły Członka Honorowego WOZŻ. Otrzymali je:

  • Janusz Marek Taber
  • Sławomir Kalinowski
  • Krzysztof Ligowski 

Dnia 16 maja 2023 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ. Po zakończeniu Sejmiku o godz. 19:30 odbyło się Okręgowe Zebranie Klubów należących do PZŻ w celu wyborów uzupełniających na delegata, na Sejmiki PZŻ. Nowym Delegatem została Iwona Szachogłuchowicz.


Dnia 18 maja 2022 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ.


Dnia 24 października 2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ.

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowe Władze Związku.

Wcześniej o godzinie 10:00 odbyły się uroczystości obchodów 60 lecia WOZŻ.

Wręczone zostały odznaczenia PZŻ oraz nowo ustanowione Platynowe Odznaki WOZŻ.


Dnia 29 września 2020 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ.


Dnia 23 maja 2019 r. o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczy WOZŻ.


Dnia 15 maja 2018 r. o godz. 17:30, w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Nadzwyczajny WOZŻ.

Powodem zwołania Sejmiku była konieczność wprowadzenia zmian w Statucie WOZŻ.


Dnia 8 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 , w siedzibie WOZŻ ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy WOZŻ.

Przyznano tytuły Członka Honorowego WOZŻ. Otrzymali je:

  • Witold Nerling
  • Andrzej Pawluch

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowe Władze Związku.