Szkolenie instruktorskie

W związku z przekazywanymi błędnymi informacjami dotyczącymi organizacji przez prywatne szkoły żeglarskie działające na terenie województwa mazowieckiego kursów i egzaminów na patenty związkowe Nauczyciela Żeglowania PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  Komisja Szkolenia WOZŻ informuje, że zgodnie z obowiązującym Systemem Szkolenia Instruktorów PZŻ, do organizacji szkolenia i egzaminów na stopnie instruktorskie PZŻ uprawnione są:
a) Komisja Szkolenia PZŻ,
b) Upoważnione przez PZŻ Okręgowe Związki Żeglarskie,
c) Inne upoważnione przez Komisję Szkolenia PZŻ szkoły i ośrodki szkolenia żeglarskiego posiadające Licencję Szkoleniową  PZŻ.