Szkolenie motorowodne

WOZZ organizuje w sezonie 2018 kursy na stopień sternika motorowodnego

– skrócomy dla posiadaczy patentu żeglarskiego

– pełny dla osób nie posiadajacych uprawnień żeglarskich.

Zapisy i szczegóły organizacyjne oraz informacja w Biurze WOZŻ.