Szkolenie

Komisja Szkolenia Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zajmuje się organizacją i nadzorem nad szkoleniem na patent żeglarza i sternika jachtowego, sternika motorowodnego oraz na stopnie instruktorskie PZŻ. Obszarem działania Komisji Szkolenia jest teren całego kraju.

Skład Komisji Szkolenia:

  • Zdzisław CZAJKO – przewodniczący
  • Włodzimierz WYRZYKOWSKI – sekretarz
  • Jerzy DUREJKO
  • Katarzyna CIEŚLIŃSKA
  • Aleksandra WYSOCKA – ANDRZEJEWSKA
  • Mateusz ANDRZEJEWSKI
  • Andrzej ŚLIWIŃSKI