sejmik

Dnia 15 maja 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 17:30 oraz w drugim o godz. 18:00, w siedzibie WOZŻ w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 397 odbędzie się Sejmik Nadzwyczajny WOZŻ.