Egzamin na sędziego PZŻ klasy drugiej

Okręgowe Kolegium Sędziów serdecznie zaprasza stażystów posiadających komplet staży, do przystąpienia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy drugiej. W tym celu należy […]

Wybory władz OKS

W dniu 18 grudnia 2021 roku, zgodnie z regulaminem, podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego, Kolegium Sędziów WOZŻ, wybrało nowy Zarząd na kadencję 2021-2025. […]

Szkolenie sędziów

Warszawsko-Mazowieckie Okręgowe Kolegium Sędziów wraz z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych sędziów żeglarstwa  na szkolenie, które odbędzie się […]

Wybory władz OKS

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 roku, podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgowego Kolegium Sędziów należących do Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego […]