Wybory władz OKS

W dniu 18 grudnia 2021 roku, zgodnie z regulaminem, podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego, Kolegium Sędziów WOZŻ, wybrało nowy Zarząd na kadencję 2021-2025.

Jerzy Jodłowski ponownie został przewodniczącym Kolegium a Maja Leśny sekretarzem.

Pozostali członkowie to Karol Pajka – zastępca przewodniczącego, oraz Zofia Szabat – członek.