Wyróżnienia WOZŻ

Wyróżnienia nadawane przez Zarząd WOZŻ

Srebrna Odznaka WOZŻ

Srebrna Odznaka WOZŻ nadawana jest osobom stowarzyszonym w WOZŻ:

 1. za aktywną działalność w klubach należących do WOZŻ,
 2. za aktywną działalność w Komisjach WOZŻ,
 3. za osiągnięcie żeglarskich sukcesów sportowych,
 4. za aktywną działalność szkoleniową i trenerską.

Lista wyróżnionych Srebrną Odznaką

 

Złota Odznaka WOZŻ

Złota Odznaka WOZŻ jest nadawana osobom stowarzyszonym w WOZŻ oraz Członkom Zwyczajnym WOZŻ w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz WOZŻ.
Warunki, które powinien spełniać kandydat do wyróżnienia Złotą Odznaką WOZŻ (jeden z wymienionych):

 1. uczestnictwo we władzach WOZŻ, minimum dwie pełne kadencje,
 2. uczestnictwo w komisjach WOZŻ, minimum trzy pełne kadencje,
 3. wybitny trener sportowy (Olimpijczyka, medalisty Mistrzostw Świata),
 4. wybitny zawodnik (Olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata),
 5. wybitny szkoleniowiec,
 6. zasłużony sędzia sportowy,
 7. zasłużony inspektor techniczny,
 8. bardzo zasłużony członek władz klubu zrzeszonego w WOZŻ, minimum trzy pełne kadencje.

Złota Odznaka WOZŻ może być także nadana innym osobom lub instytucjom w uznaniu za ich bardzo duży wkład w działalność WOZŻ.

Lista wyróżnionych Złotą Odznaką WOZŻ

 

Platynowa Odznaka WOZŻ

Platynowa Odznaka WOZŻ nadawana jest:

 1. Członkom Honorowym WOZŻ,
 2. osobom lub instytucjom posiadającym już Złotą odznakę WOZŻ:
  – za niezwykle wybitną wieloletnią działalność na rzecz WOZŻ,
  – za wielokrotnie bardzo wysokie osiągnięcia sportowe,
  – za wybitne sukcesy w szkoleniu sportowym i rekreacyjnym.

Listala wyróżnionych Platynową Odznaką WOZŻ

 

Regulamin Odznak WOZŻ