Zarząd

Na Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczym Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 24 października 2021 roku w tajnym głosowaniu wybrano na okres czteroletniej kadencji ZARZĄD WOZŻ w składzie:

  • Jerzy DUREJKO – Prezes Zarządu 
  • Sławomir KALINOWSKI – Wiceprezes ds. Sportu
  • Zdzisław CZAJKO – Wiceprezes ds. Szkolenia 
  • Jacek KOTKIEWICZ – Wiceprezes ds. Śródlądowych 
  • Włodzimierz WYRZYKOWSKI – Sekretarz Zarządu 
  • Iwona SZACHOGŁUCHOWICZ – Skarbnik 
  • Dariusz CZAPSKI – Członek Zarządu 
  • Jerzy JODŁOWSKI – Członek Zarządu