Wydaliśmy nową książkę

Uprzejmie informujemy, że w Biurze WOZŻ można nabyć książkę Komendy polecenia meldunki żeglarskie”. Książka, oprócz zbioru komend poleceń i meldunków żeglarskich, opisuje także sposób wykonywania czynności ich dotyczących.

Cena książki 25 zł.