Książeczki Żeglarskie

Książeczka Żeglarska w kraju i zagranicą stwierdza wyszkolenie teoretyczne i praktyczne jej posiadacza. Każdemu żeglarzowi poleca się więc założenie Książeczki Żeglarskiej, ponieważ dokumentuje ona całą karierę żeglarską.

Jest to dokument ze zdjęciem, w którym zawarte są wszelkie informacje związane z uprawianiem żeglarstwa. Wpisuje się w nią: kolejno uzyskane stopnie żeglarskie, rejsy śródlądowe i morskie, starty w regatach, szkolenia żeglarskie, przynależność klubową. Zapisy w Książeczce Żeglarskiej potwierdzone podpisem osób kompetentnych i pieczątką OZŻ, pozwalają w łatwy sposób wyrobić duplikat dokumentu w przypadku jego zaginięcia.

 

Do wystawienia lub wymiany książeczki żeglarskiej potrzebne są:

  • Dokument z fotografią potwierdzający tożsamość osoby, dla której będzie wystawiona książeczka żeglarska
  • Wypełniony wniosek o wystawienie Książeczki Żeglarskiej
  • Imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym
  • Jedna, aktualna fotografia (kolorowa lub czarno-biała) o wymiarach 35mm x 45mm
  • W przypadku wymiany należy przedstawić starą książeczkę żeglarską
  • Patent żeglarski do wpisu (jeżeli jest)
  • Opłata 50 zł