Polsailing 2022

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski jako jeden z 25 ośrodków organizuje w tym roku zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing oraz imprezy z cyklu PolSailing Days 2022. Ostateczną listę Partnerów, którzy zgłosili się w ramach otwartego naboru, zatwierdził Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Przejdź dalej