Szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski organizuje szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne

1. Szkolenie na patent jachtowego sternika morskiego oraz konsultacje z prowadzenia nawigacji na wodach pływowych..

Warunek uczestnictwa w szkoleniu:

– ukończone 18 lat

– uczestnictwo w rejsach morskich.

 

2. Szkolenie na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

Warunek uczestnictwa

– ukończone 14 lat..

 

3. Szkolenia na patent sternika motorowodnego

a) dla osób nie posiadających patentu żeglarskiego

b) dla osób posiadających patent żeglarski.

 

Informacja dodatkowa – telefon 601 220 442.

 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w Biurze WOZŻ , 24 kwietnia 2017 roku o godz 17.00