Wybory władz OKS

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 roku, podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgowego Kolegium Sędziów należących do Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów PZŻ zostały przeprowadzone wybory na nowe władze OKS.

Następnie nowo wybrany Zarząd, na podstawie uchwały nr 1, ukonstytuował się w sposób następujący:

  1. Jerzy Jodłowski – Przewodniczący
  2. Jarosław Bazylko – Zastępca Przewodniczącego
  3. Maja Leśny – Sekretarz
  4. Emil Sawicki – Członek